Jak sestavit úspěšný inzerát?


Ať již jste se rozhodli inzerovat sami anebo prostřednictvím naší služby, správné sestavení inzertního textu je vždy základním předpokladem efektivní inzerce. Zde si uvedeme několik tipů, jak nejlépe sestavit úspěšný inzerát.


Nadpis inzerátu - Titulek
 
Nadpis je jeden z nejdůležitějších prvků celého inzerátu. Nadpis musí výstižně a stručně nabízenou věc nebo službu popisovat, přičemž cílem je upoutat pozornost návštěvníka inzertního serveru. Podle nadpisu se potenciální "kupec" rozhodne, zda-li se o nabízeném předmětu/službě chce dozvědět více informací či ne, a zda-li si tedy inzerát dále rozklikne a případně danou věc/službu zakoupí.

Délka nadpisu bývá na inzertních serverech často omezená, většinou se inzerent musí s nadpisem vejít do 50 znaků. Není to mnoho, avšak pro vytvoření krátkého, poutavého a vystihujícího titulku je to zcela postačující. Využívejte pokud možno tedy celé délky nadpisu, krátké titulky bývají často nic neříkající. Ukažme si to na následujícím příkladě:

Špatně: "Prodám auto"

Špatně: "Prodám Škodu Fabii s motorem 1,9 TDi, výkonem 74kw, vyroben v roce 2008, po prvním majiteli"

Správně: "Škoda Fabia combi 1,9 TDi, 74kw, 2008, 1. majitel"

V prvním případě je titulek krátký a velmi obecný. Nelze z něj vyčíst, o jaký typ automobilu konkrétně jde a jaká jsou jeho hlavní specifika. Ve druhém případě již víme, o jaký konkrétní typ auta se jedná, avšak zde je titulek až příliž obsáhlý a hodně dlouhý. Nemusíte specifické údaje zbytečně popisovat, ten kdo auto kupuje ví, že hodnota 1,9 TDi udává objem a typ motoru, že 74kw je výkon apod. Pokud chcete, můžete se takto rozepsat v samotném textu inzerátu, avšak v nadpisu pro tyto popisky ("s motorem", "výkonem", "vyroben v roce" ... ) není dostatek místa, pokud zde chceme uvést jiné důležité informace. Nadpis jsme tedy ve třetím případě vhodně upravili tak, že je výstižný, stručný, obsahuje hlavní specifické údaje a má přijatelnou délku.

Zbytečné je uvádět v titulku také výrazy jako "prodám" nebo "koupím"; to, zda se jedná o nabídku či poptávku se zadává na každém inzertním serveru zvlášť. Slova v nadpisu nijak neskloňjte ani nečasujte, podstatná jména uvádějte pokud možno vždy v prvním pádě. Pokud totiž někdo bude Váš inzerát vyhledávat, bude pravděpodobně zadávat výraz "Škoda Fabia" a nikoli výraz "Škodu Fabii".
 
 
Text inzerátu - Popis
 
Samotný text inzerátu je stěžejní částí celého inzerátu. V popisu detailně informujete o tom co nabízíte, případně poptáváte. Nebojte se rozepsat - pokuste se uvést maximum relevantních informací o prodávané věci nebo službě. Uveďte všechny důležité parametry prodávaného předmětu, případně vhodně popište nabízenou službu a uveďte její hlavní specifika.

Text inzerátu by neměl být příliš krátký, avšak ani extrémně dlouhý. V krátkém inzerátu o jedné nebo dvou větách pravděpodobně daný předmět dostatečně nepopíšete, navíc příliš krátký text může na inzertním serveru poněkud zaniknout v záplavě jiného obsahu. Na druhou stranu se však vyvarujte zbytečně dlouhému textu o několika tisících znacích. Takto dlouhý inzerát čtenář zpravidla ani do konce nedočte v tom lepším případě, v tom horším případě takto dlouhý inzerát ani číst nezačne. Ideální délka textu inzerátu je do 1000 znaků. V této délce lze pohodlně předmět nebo službu dostatečně popsat, aniž byste čtenáře zbytečně zatěžovali zdlouhavým textem nebo naopak aby inzerát z důvodu krátkého popisu na serveru zanikl mezi jiným obsahem. Na nemalém množství inzertních serverů je délka textu také omezena, zpravidla bývá hranicí právě 1000 znaků. U delších inzerátů se tak může stát, že je text nevhodně zkráceny např. uprostřed slova nebo věty.

Nebojte se také svým inzerátem zaujmout, chcete přeci Váš předmět nebo službu prodat! Inzerát je určitý typ reklamy nebo reklamního sdělení a hlavním účelem reklamy je, aby potencionálního kupce oslovil. Proto pište inzerát bez gramatických chyb - inzerát s gramatickými chybami nepůsobí příliš důvěryhodně. Na začátcích vět používejte vždy velká písmena a vyvarujte se nespisovných výrazů.

Pokud to daný inzertní server vyloženě nezakazuje nebo pokud pro to nemáte osobní či jiné důvody, uvádějte v textu inzerátu kontaktní údaje. Usnadníte a urychlíte tím tak komunikaci mezi Vámi a případným kupcem Vašeho předmětu nebo služby. Také uvedení ceny přímo do textu inzerátu není nikdy na škodu, i když ji lze zadat ještě někde jinde. Pokud předmět nebo službu nechcete nebo nemůžete konkrétně vyčíslit, můžete místo toho uvést alespoň slovní údaj např. cena dohodou, zdarma nebo cenu nabídněte. Pro úplnost můžete do textu inzerátu uvést obec nebo oblast, pro kterou Vaše nabídka platí; případně můžete specifikovat také možnosti odběru nebo způsob dodání Vašeho předmětu či služby.
 
 
Objednávka inzerátu